Innovation Center for Information and In silico Technology Knowledge Transfer – In silico Intellect

05
дек.

0

„Индустрия за здравословен начин на живот – тенденции и перспективи в България“ бе тема на дискусия, проведена в БСК

Поредната дискусионна среща “На чаша кафе в Българска стопанска камара” се проведе на 28 ноември 2016 година. Инициатори на дискусията бяха БСК, Сдружението на общинските болници в България и Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“.

Основната обединяваща тема, която бе предложена за дискусия – „Индустрия за здравословен начин на живот – тенденции и перспективи в България“, обхващаше широк периметър от проблеми, стоящи на вниманието на организаторите в ежедневната им работа.

Кратки, встъпителни презентации по темата направиха:

* Д-р Радко Велков, СОББ, „Системата на здравеопазването и инокомиката на знанието“;
* Д-р, инж. Кирил Желязков, БСК, „Съвременни технологии и индустрия за здравословен начин на живот – предизвикателствата пред бизнеса“;
* Професор, д-р, инж. Пламенка Боровска, Клъстер „Симулационни модели в медицината“, „Ин-силико знания и технологии“.

В разгърналата се дискусия бяха обсъдени изключително сериозните проблеми пред системата на здравеопазването понастоящем. В подкрепа на становището, че системата се нуждае от спешни мерки и решения, бе споделено, че в момента България е на второ място в света по смъртност на населението. С особено внимание бяха обсъдени възможностите на браншовите организации и на членовете на БСК за законодателни инициативи и подобряване на бизнес средата и „чуваемостта“ с отговорните институции в здравеопазването. Това бе разгледано в посоката на повишаване на конкурентоспособността на индустрията за здравословен начин на живот и използването на нови технологични решения в системата на здравеопазването. Организаторите от Сдружението на общинските болници и от клъстер „Симулационни модели в медицината“ заявиха и намеренията си за конкретни практически стъпки и проекти в тази посока.

В работата на срещата се включиха и представители на ръководството на БСК – Димитър Бранков – заместник-председател, и Петър Денев – главен секретар.

No Comments

Reply

Към лентата с инструменти