Innovation Center for Information and In silico Technology Knowledge Transfer – In silico Intellect

СДРУЖЕНИЕ „ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ИНФОРМАЦИОННИ И ИН-СИЛИКО ТЕХНОЛОГИИ И ЕКСПЕРТНИ ЗНАНИЯ – ИН-СИЛИКО ИНТЕЛЕКТ“ ОРГАНИЗИРА WORKSHOP: “МОТИВАЦИЯ И ИНОВАЦИИ: УСПЕШНА ИТ КАРИЕРА НА ЕДНА ИГРА РАЗСТОЯНИE”, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.10.2018 ОТ 18:00 – 19:30 ч. В ЗАЛА 2200 НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ.