Innovation Center for Information and In silico Technology Knowledge Transfer – In silico Intellect

СДРУЖЕНИЕ „ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ИНФОРМАЦИОННИ И ИН-СИЛИКО ТЕХНОЛОГИИ И ЕКСПЕРТНИ ЗНАНИЯ – ИН-СИЛИКО ИНТЕЛЕКТ“

1010

Към лентата с инструменти